Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Bản Keo Lôm 2-Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0966264786
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tổng kết trường Mầm Non Sao Mai Năm học 2018- 2019

Báo cáo tổng kết

 PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  

              Số:      /BCTK                                                                    Keo Lôm, ngày 19 tháng 5 nưm 2019                                                                       

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018-2019

 

Thực hiện công văn số 188/KH-PGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Điện Biên Đông về việc đánh giá công tác tháng 4 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm học 2018- 2019 trường MN Sao Mai báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 như sau:

       I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:   

1. Thuận lợi:

- Trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng GD.

- Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng của nhà trường tương đối đảm bảo.

2. Khó khăn: 

+ Địa bàn dân cư rộng, các lớp học nằm cách xa nhau dẫn đến việc kiểm tra, chỉ đạo, thông tin hai chiều và việc học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giữa các giáo viên gặp nhiều khó khăn.

 + Gần 100% số trẻ là trẻ dân tộc ít biết tiếng phổ thông nên phần nào ảnh hưởng đến công tác chăm sóc giáo dục.                           

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của đơn vị để thực hiện sự chỉ đạo về phát triển giáo dục mầm non với Phòng GD-ĐT

2. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- 100% các đồng chí CBGV-NV đều được tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt các cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động 2 không: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và học sinh ngồi nhầm lớp”…

- Kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại cơ sở:

+ Nội dung: Nhà trường đã thành lập được Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” từ đó có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào thi đua một cách có hiệu quả.

+ Hình thức:  Đưa nội dung của phong trào vào kế hoạch năm học của nhà trường. Triển khai tới toàn thể CBGV-NV trong nhà trường và tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh.

+ Kết quả: 100% các đồng chí CBGV-NV thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua.

 3. Quy mô phát triển giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

- Quy mô phát triển:

+ Tống số nhóm, lớp: 11 lớp trong đó:

- 3 nhóm trẻ 24-36 tháng                                                                                                                             

+ Tổng số học sinh: 298 cháu, trong đó:

- Số trẻ nhà trẻ = 85 cháu

- Số trẻ 3 tuổi = 76 cháu.

- Số trẻ 4 tuổi =  75 cháu.

- Số trẻ 5 tuổi = 62 cháu.

Tăng so với năm học 2017-2018 là 19 cháu.

- Số  lớp mẫu giáo 5 tuổi là 8 lớp và số trẻ 5 tuổi đã huy động ra lớp 62/62 đạt >100%; So với năm học trước số lớp giữ nguyên, số học sinh không tăng.

- Số trẻ mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi được hỗ trợ ăn trưa: 210, riêng trẻ 5t: 62 trẻ.

4.  Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe

- 100% nhóm lớp thực hiện việc đánh giá tổ chức thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng đổi mới. Việc thực hiện quy chế nuôi dạy trẻ được thực hiện nghiêm túc, xây dựng môi trường học tập theo hướng đổi mới hình thức tổ chức.

- Thay đổi thực đơn cho trẻ theo mùa đảm bảo đủ khẩu phần và dinh dưỡng      cho trẻ.

- Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, chống dịch bệnh, công tác chăm sóc vệ             sinh dinh dưỡng, giáo dục và bảo vệ môi trường cho từng trẻ, thực hiện ăn chín uống sôi. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ 2,8%  tăng 1,5 so với năm học trước.

4.2. Công tác giáo dục

Mẫu giáo:

+ Lĩnh vực PTTC: 205/213 tỉ lệ 96,2%

+ Lĩnh vực PTNT: 200/213 trẻ tỉ lệ 93,8%.

+ Lĩnh vực PTNN:  203/213 trẻ tỉ lệ 95,3%.

+ Lĩnh vực PTTCXH: 206/213 trẻ tỉ lệ 96,7 %.

+ Lĩnh vực PTTM: 202/213 trẻ tỉ lệ 94,8%.

Nhóm trẻ:

+ Lĩnh vực PTTC: 78/85 tỉ lệ 91,7%

+ Lĩnh vực PTNT: 77/85 trẻ tỉ lệ 90,5%.

+ Lĩnh vực PTNN:  77/85 trẻ tỉ lệ 90,5%.

+ Lĩnh vực PTTCXH và Thẩm mỹ : 78/85 trẻ tỉ lệ 91,7 %.

 * Kết quả và biện pháp triển khai chương trình GDMN mới:

- Công tác triển khai thực hiện bộ chuẩn PTTENT: Thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về việc thực hiện bộ chuẩn PTTENT

- Điểm mạnh của cơ sở trong thực hiện chương trình:

+ Nội dung, phương pháp phù hợp.

+ Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu.

+ Môi trường học tập đảm bảo.

4.3. Kết quả triển khai một số nội dung: GDATGT, BVMT, UDCNTT, sử dụng năng lượng tiết kiệm:

- Các hoạt động đã triển khai: Tuyên truyền GDATGT, GD sử dụng năng lượng tiết kiệm, GDBVMT, UDCNTT cho 100% CBGV-NV và học sinh.

- Các biện pháp: lồng ghép trong các hoạt động.

4.4 Kết quả thực hiện đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích tại đơn vị.

- Làm tốt việc triển khai thực hiện xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo TT 13/TT-BGD ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các CSGDMN.

Kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống tai nạn, thương tích đơn vị: 0

Những khó khăn, bất cập ở đơn vị  khi thực hiện xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích: Học sinh tại các điểm bản chủ yếu tự đi tự về.

Giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong đơn vị: Làm tốt công tác tuyên truyền đến phụ huynh học sinh trong việc đưa đón trẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ trong những ngày nghỉ.

Kết quả: Trường đã được công nhận trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích.

5.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên

- Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên:

+ Thường xuyên dự giờ rút kinh nghiệm cho giáo viên.

+ Xây dựng và tổ chức chuyên đề cụm trường, tổ.

+ Tổ chức cho giáo viên được dự giờ chéo để học hỏi, rút kinh nghiệm.

+ Tạo điều kiện cho giáo viên được tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ, tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên.

6. Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN

- Làm tốt công tác tham mưu, đầu tư thiết bị đồ dùng theo thông tư 02.

- Công tác quản lý mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị, đồ dùng, đồ chơi: Nhà trường làm tốt công tác bảo quản và sử dụng thiết bị đồ dùng, đồ chơi, giao cho GVCN chịu trách nhiệm các tài sản được giao, cuối năm có biên bản kểm kê.

7. Thực hiện công bằng trong GDMN:

- Việc tổ chức thực hiện CSGD hòa nhập trẻ khuyết tật, trẻ dân tộc thiểu số: Mọi trẻ em đến trường đều được đối xử công bằng, bình đẳng như nhau.

- Việc chuẩn bị tiếng việt cho trẻ dân tộc thiểu số được lồng ghép vào trong các hoạt động, giáo viên dành 25-30 phút trong hoạt động sinh hoạt chiều để dạy tăng cường tiếng việt cho trẻ.

8. Công tác tuyên truyền; xã hội hóa giáo dục; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non

- Nội dung : phối hợp cới các ban ngành, đoàn thể tại địa phương để tuyên truyền cho các bậc cha mẹ về kiến thức nuôi dạy trẻ.

- Hình thức: qua các buổi họp phụ huynh, các góc tuyên truyền.

- Kết quả đạt được: Nhận thức của các bậc phụ huynh về kiến thức CSGD trẻ được nâng lên

9. Công tác  quản lý

- Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp tới đội ngũ CBGV-NV.

- Công tác thông tin báo cáo đầy đủ, chính xác, đúng thời gian.

- Thực hiện chi trả đầy đủ chính sách đối với CBGV-NV và 3 công khai đối với cơ sở giáo dục.

- Công tác thanh, kiểm tra của đơn vị được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn, đảm bảo nghiêm túc, khách quan.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Tóm tắt kết quả nổi bật so với  cùng kỳ trước năm học trước

- Trường được công nhận “trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “ trường học an toàn..”

- 01 đ/c GV được công nhận GVDG cấp tỉnh.

- 01 đ/c GV được công nhận GVDG cấp huyện.

- 05 đ/c GV được công nhận GVDG cấp trường.

- Nhà trường đã làm thêm được khu phát triển vận động cho trẻ cùng nhiều đồ dùng đi kèm.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học của trường rất mong sự đóng góp ý kiến của các đồng chí.                                                                                 

                                                                             Hiệu trưởng

 

 

                                                                          Nguyễn Thanh Tú

                                                                                                                                                                                                                   


Tác giả: MN Sao Mai
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết